Autor Wątek: Regulamin Adopcji  (Przeczytany 7164 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Tocha

  • Użytkownik
  • *
  • Wiadomości: 5626
  • Płeć: Kobieta
  • Tam dom Twój gdzie królik Twój... I bobki jego ;)
Regulamin Adopcji
« dnia: Czerwiec 04, 2012, 19:10:53 pm »
Regulamin Adopcji:
Przedmiotem umowy adopcji królika jest przekazanie własności królika (
umowa darowizny na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) pod specjalnymi warunkami.

1. Adoptować królika może tylko osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej umowa podpisywana jest z
rodzicem lub prawnym opiekunem.

2.Zabronione jest przeznaczenie adoptowanego królika na:
- pokarm dla ludzi lub zwierząt (np. gadów czy drapieżnych kotów/ptaków oraz innych zwierząt),
- sprzedaż (np. na targu, w sklepie zoologicznym, na aukcji internetowej czy w jakikolwiek inny sposób),
- celowe rozmnożenie lub prowadzenie hodowli,
- prowadzenie testów laboratoryjnych – farmaceutycznych i/albo kosmetycznych,
- futro i skóry oraz jakiekolwiek inne substancje powstałe w wyniku odebrania życia królikowi,
- tresurę psów myśliwskich i wykorzystanie w walkach zwierząt,
- prezent bądź podarunek dla innej osoby niż osoba adoptująca (Nowy Opiekun)

3. Nowy Opiekun zobowiązuje się dbać o zdrowie adoptowanego królika i nie działać świadomie na jego szkodę.
Nowy Opiekun sprawując prawidłową opiekę nad królikiem wykorzysta informacje zawarte na stronach:
www.porady.kroliki.net
www.kroliki.net /pl/weterynarze
www.forum.kroliki.net
www.uszata.com
www.kazior5.com/krolik.htm
www.miniaturkabeztajemnic.com
www.kroliki.info.pl

4. Nowy Opiekun wyraża zgodę na bezpłatne jednorazowe badanie kontrolne stanu zdrowia królika przez lekarza
weterynarii wyznaczonego przez SPK. Jeśli lekarz stwierdzi, że królik jest zaniedbany i krzywdzony przez opiekuna
Stowarzyszenie ma prawo odebrać królika.

5. Nowy Opiekun w przypadku bezpodstawnego, niczym nieuzasadnionego i nieprzemyślanego zwrotu
adoptowanego królika do SPK nie będzie w przyszłości brany pod uwagę jako osoba mogąca ponownie adoptować
królika oraz nie będzie mógł stać się członkiem SPK.
Nowy Opiekun przed podpisaniem Umowy Adopcyjnej, w przypadku uzasadnionych obaw, co do charakteru bądź
stanu zdrowia królika lub posiadania już jednego własnego królika może tymczasowo przechować królika SPK w
oparciu o Kartę Przyjęcia Królika do Przechowalni – na zasadzie domu tymczasowego. Jest to jednak możliwe
tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach, o których decyduje Inspektor ds. adopcji.

6. Nowy Opiekun w przypadku chęci/ konieczności oddania (niezależnie czy jest to oddanie uzasadnione czy też
nie) adoptowanego królika ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi ds. adopcji SPK, z którym została podpisana
umowa adopcyjna lub do działu adopcji (e-mail adopcje@kroliki.net ). Bez zgody Inspektora ds. adopcji zabronione
jest oddanie adoptowanego królika osobie trzeciej. Nieprzestrzeganie tego zapisu umowy adopcyjnej uprawnia SPK
do wejścia na sądową drogę odzyskania zwierzęcia.

7. Nowy Opiekun jest zobowiązany do wysłania inspektorowi ds. adopcji minimum 2 informacji o adoptowanym
króliku wraz z dołączonymi zdjęciami w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej. Z obowiązku tego
zwolniony jest Opiekun, który jest stałym użytkownikiem forum dyskusyjnego www.forum.kroliki.net lub aktywnym
członkiem SPK.

8. Adopcje królików, pośrednictwo oraz usługi dodatkowe dokonywane w ramach SPK świadczone są bezpłatnie.
Jednakże Nowy Opiekun może dokonać darowizny na rzecz SPK w ramach swobodnego uznania naszej pracy
oraz wsparcia leczenia i utrzymania królików adopcyjnych na konto:

83 1020 1013 0000 0102 0133 0554 PKO BP Oddział I w Warszawie

9. Po podpisaniu Oświadczenia Adopcyjnego Nowy Opiekun królika zobowiązuje się do przestrzegania warunków
adopcji oraz postanowień Ustawy o Ochronie Zwierząt z 1997 r. oraz pouczony został o odpowiedzialności karnej z
Art.286 kodeksu karnego (oszustwo – wyłudzenie – dotyczy złamania postanowień pkt.2 niniejszego Regulaminu
Adopcji ).

Art. 286 kodeksu karnego
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

Wszelkie ewentualne spory rozwiązywane będą w oparciu o Regulamin Adopcji, kodeks cywilny, ustawę o ochronie
zwierząt oraz kodeks karny. Aktualne wersje aktów prawnych do pobrania na :
www.bibliotekaprawzwierzat.pl